بررسی محبوب ترین وبلاگ های فارسی در ایتروز , تعداد وبلاگ های فارسی بیش از بررسی های ایتروز است اما ما محبوب ترین وبلاگ های فارسی از اولین تا پنجمین وبلاگ را بررسی نموده ایم.

محبوب ترین وبلاگ های فارسی

اولین و محبوب ترین وبلاگ فارسی مطعلق به بلاگفا است که جابه جایی سرور هایش طی سال های اخیر خبرساز شد.

دومین وبلاگ مطعلق به وبلاگ بیان است که امکاناتی خوبی را در اختیار کاربرانش قرار داده

رزبلاگ سومین وبلاگ محبوب فارسی است

چهارمین وبلاگ محبوب پرشین بلاگ است.

و آخرین وبلاگ محبوب بلاگ اسکای است.

در آینده در رابطه با مزایای وبلاگ نویسی صحبت خواهیم کرد

منبع » وبلاگ ایتروز