آمار رشد اینترنت موبایل و تلفن ثابت در ایران را بررسی می نمایم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید طبق گزارشات وزارت ارتباطات تا سال ۹۴ تعداد مشترکین تلفن ثابت ۳۰ میلیون و تعداد مشترکین موبایل ۷۲ میلیون می باشد. طبق آمار ۸ میلیون مشترک اینترنت تلفن ثابت و ۱۹ میلیون مشترک اینترنت تلفن همراه در ایران است.

آمار رشد اینترنت موبایل و تلفن ثابت در ایران

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرماید آمار رشد اینترنت موبایل و تلفن ثابت در ایران از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسی شده است.

آمار رشد اینترنت موبایل و تلفن ثابت در ایران

آمار رشد اینترنت موبایل و تلفن ثابت در ایران

 

منبع » وبلاگ ایتروز