مقایسه پکیج های طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

امکاناتپکیج طراحی سایت پایابیز پایه

پایابیز پایه

پکیج طراحی سایت پیشرفته

پایابیز پیشرفته

پکیج فروشگاه اینترنتی پایاشاپ پایه

پایاشاپ پایه

پکیج فروشگاه اینترنتی پایاشاپ پیشرفته

پایاشاپ پیشرفته

پکیج طراحی سایت حرفه ای

پایابیز حرفه ای

دامنهدارد اضافه اضافه اضافه اضافه
هاست (فضا) قابل ارتقاء۱۰۰۰ مگابایت رایگان۱۰۰۰ مگابایت رایگان۵۰۰ مگابایت رایگان۱۰۰۰ مگابایت رایگان۱۰۰۰ مگابایت رایگان
قالباختصاصیاختصاصیانتخابی – مشاهدهاختصاصیاختصاصی
آموزشدارددارددارددارددارد
مشاهده آنلاین تا تکمیل پروژهداردداردندارددارددارد
گارانتییک سال اول رایگانیک سال اول رایگاننداردیک سال اول رایگانیک سال اول رایگان
پشتیبانیدارددارددارددارددارد
به روز رسانیداردداردندارددارددارد
تمدید سالیانهدارددارددارددارددارد
ارتقاء پکیج (مابه التفاوت هزینه)داردداردنداردنداردندارد
ورودی محتوا (تعداد محدود رایگان)داردداردندارددارددارد
مدیریت محتواداردداردنداردندارددارد
مدیریت منوهادارددارددارددارددارد
مدیریت نظراتدارددارددارددارددارد
مدیریت جستجوهادارددارددارددارددارد
مدیریت لینک هاداردداردنداردندارددارد
مدیریت فرم هادارددارددارددارددارد
مدیریت گالری تصاویرداردداردنداردندارددارد
مدیریت ویدئو هاداردداردنداردندارددارد
مدیریت فروشگاهدارددارددارددارددارد
مدیریت محصولاتنداردندارددارددارددارد
مدیریت گروه محصولاتنداردندارددارددارددارد
مدیریت تولیدکنندگاننداردنداردندارددارددارد
مدیریت دانلودهانداردندارددارددارددارد
امتیاز دهی به محصولنداردنداردندارددارددارد
مدیریت سفارشاتنداردندارددارددارددارد
مدیریت برگشتی هانداردندارددارددارددارد
مدیریت کارتهای هدیهنداردنداردندارددارددارد
مدیریت بازاریابی هانداردنداردندارددارددارد
مدیریت فروشگاهنداردنداردداردداردندارد
مشاهده گزارشات و آمارنداردندارددارددارددارد
ارسال ایمیلنداردندارددارددارددارد
ارسال پیامکنداردنداردندارددارددارد
تعریف شیوه پرداختنداردنداردندارددارددارد
تعریف شیوه حمل و نقلنداردندارددارددارددارد
محصولات مرتبطنداردندارددارددارددارد
فروش ویژهنداردندارددارددارددارد
درگاه پرداخت آنلایننداردنداردندارددارددارد
ثبت رسید بانکینداردندارددارددارددارد
سبد خریدنداردندارددارددارددارد
ارتباط با پستنداردندارددارددارددارد
مدیریت کاربراندارددارددارددارددارد
مدیریت زبان هاداردداردندارددارددارد
مدیریت خبرنامهداردداردنداردندارددارد
مدیریت تبلیغاتدارددارددارددارددارد
سئو پایهدارددارددارددارددارد
سئو حرفه ایداردداردندارددارددارد
بهینه سازی سرعت سایتداردداردنداردندارددارد
بهینه سازی برای مرورگرهاداردداردندارددارددارد
گفتگوی آنلایندارددارددارددارددارد
واکنش گراداردداردندارددارددارد
شبکه های اجتماعیدارددارددارددارددارد
مشاهده آمار بازدیدکنندگاندارددارددارددارددارد
طراحی اپلیکیشننداردداردنداردندارددارد
طراحی بنردارددارددارددارددارد

مشاهده تعرفه پکیج ها