پشتیبان گیری از سایت شامل اطلاعات در بازده زمانی مشخص می باشد :

  • فایل ها
  • دیتابیس
  • ایمیل ها

پیشفرض هزینه محاسبه هزینه 100 مگابایت می باشد. اگر حجم اطلاعاتی بیشتر است تعداد سفارش را افزایش دهید. هزینه پرداختی شامل یک بار پشتیبان گیری می باشد