تبلیغ کلیکی

در برترین سایت های فارسی با کمترین هزینه تبلیغ کنید

تبلیغ کلیکی در یک نگاه

تبلیغ کلیکی بهترین فرصت برای دیده شدن در برترین سایت های فارسی با پرداخت هزینه اندک و غیر قابل مقایسه با هزینه های تبلیغات محیطی. از طریق تبلیغات کلیکی در ۱۰۰ سایت اول ایران که بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده اند دیده شوید. شما با انتخاب کلاس های تبلیغاتی و همچنین انتخاب امکانات مورد نیاز خود می توانید بهترین استفاده را از هزینه تبلیغاتی داشته باشید.

شروع تبلیغ کلیکی

سایتهای پر بازدید ۱ تا ۱۵۰ الکسا و با کیفیت درجه یک از جهت محتوایی
سایتهای پر بازدید ۱۵۰ تا ۵۰۰ الکسا و با کیفیت درجه دو از جهت محتوایی
  • قیمت +۱۰۰ تا +۳۰۰ تومان
  • قیمت هر کلیک روی سایزهای ۶۰۰ در ۳۰۰، ۱۶۰ در ۶۰۰، ۱۲۰ در ۶۰۰، ۹۷۰ در ۹۰ و ۳۰۰ در ۶۰۰، ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کل کلیک خواهد بود.
  • در تمامی موارد فوق به ازای هربار کلیک از یک IP فقط یکبار پرداخت صورت می گیرد

نحوه نمایش و هزینه هر کلیک

 نحوه نمایش

متنی

عادی

موضوعی

جغرافیایی

بازه زمانی

سیستم عامل

طلائی

قیمت هر کلیک برای هر آی پی (تومان)  ۱۰۰ ۱۴۰ ۱۶۰ تا ۲۰۰ ۱۸۰ تا ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۸۰ تا ۲۰۰ ۳۰۰

تبلیغات شما در کجا به نمایش گذاشته می شود؟

در برترین سایت های ایرانی دیده شوید

تبلیغات شما کجا نمایش داده خواهند شد

ویژگی های تبلیغ کلیکی

پلن های تبلیغ کلیکی

پلن ۱

پلن ۲

پلن ۳

پلن ۴

پلن ۵

پلن ۶

پلن ۷

پلن ۸

تعداد کلیک  ۲،۱۰۰ +  ۳،۵۰۰ +  ۷،۵۰۰ +  ۲۳،۰۰۰ +  ۳۹،۰۰۰ +  ۸۲،۰۰۰ + ۱۷۱،۰۰۰ + ۲۶۷،۰۰۰ +
تعدادنمایش ۱،۵۰۰،۰۰۰ + ۲،۵۰۰،۰۰۰ + ۵،۲۵۰،۰۰۰ + ۱۶،۲۰۰،۰۰۰ + ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ + ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ +
هزینه کلیک حداقل ۱۰۰ تومان حداقل ۱۰۰ تومان حداقل ۱۰۰ تومان حداقل ۱۰۰ تومان حداقل ۱۰۰ تومان حداقل ۱۰۰ تومان حداقل ۱۵۰ تومان حداقل ۱۵۰ تومان

مشاهده تعرفه تبلیغات کلیکی